PL

Informacje prawne

Z poziomu tej strony łączysz się ze stroną tooway.com, której wydawcą jest firma EUTELSAT SA.
Nazwa firmy: Eutelsat S.A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Company) o kapitale 65 855 537 280 euro
Numer RCS: Paris 422 551 176
Siedziba firmy: 70 rue Balard, 75015 Paryż, Francja
Wydawca strony: Vanessa O’Connor, pełniąca funkcję dyrektora ds. komunikacji korporacyjnej
Kontakt: (+33) 1 53 98 47 47
Właściciel: IDWEB ZAC port sec nord, 18000 Bourges – Tel.: 02 48 02 06 36
Wydawca strony zobowiązuje się do przestrzegania praw dotyczących pozycjonowania oraz aktywności na stronie internetowej.

Firma EUTELSAT SA pragnie zwrócić uwagę swoich użytkowników na poniższe punkty:

1 – Dostęp do strony

Użytkownik posiada kompetencje oraz środki niezbędne do połączenia się ze stroną i do jej użytkowania.
Należy pamiętać, że nieuprawniony dostęp lub pozostawanie w systemie IT w celu utrudniania lub zniekształcania funkcjonowania systemu czy też wprowadzania lub modyfikowania danych w systemie IT w nieuczciwy sposób stanowi przestępstwo podlegające zaskarżeniu oraz ewentualnym sankcjom karnym.
Dostęp do strony Tooway.gr jest darmowy. Koszt dostępu do sieci telekomunikacyjnej oraz jej użytkowania ponosi klient zgodnie z ustaleniami dostawców usług internetowych i telekomunikacyjnych.
Uzyskanie dostępu do strony przez użytkownika wiąże się z zaakceptowaniem przez niego w całości ogólnych warunków obowiązujących w dniu uzyskania dostępu do strony i jej użytkowania.

2 – Własność intelektualna
Firma Eutelsat SA jest właścicielem lub beneficjentem praw do wszystkich elementów tworzących tę stronę, w tym danych, schematów, grafik, zdjęć czy ścieżek dźwiękowych. Jakakolwiek reprodukcja, przedstawianie, dystrybucja czy redystrybucja, w całości lub części, zawartości tej strony w jakikolwiek sposób bez wcześniejszej zgody firmy Eutelsat S.A. jest zabroniona i stanowi oszustwo w świetle artykułu L235-2 francuskiego kodeksu własności intelektualnej. To także ma zastosowanie do bazy danych strony, które są chronione przez przepisy odnoszące się do prawnej ochrony baz danych. Znak handlowy wydawcy strony Tooway.gr i jego partnerów, jak również wszelkie logo umieszczone na stronie są znakami handlowymi. Jakakolwiek reprodukcja któregokolwiek znaku firmowego lub logo z zawartości tej strony, w całości lub części, bez wyraźnej zgody wydawcy, jest zabroniona zgodnie z artykułem L713-2 francuskiego kodeksu własności intelektualnej. Użycie dowolnego fragmentu lub ponowne użycie zawartości strony Tooway.fr, nawet jeśli nie jest ono poważne, jest zabronione. Praktyki takie, także zautomatyzowane (roboty, boty sklepów internetowych itd.), stanowią naruszenie praw twórców baz danych. Takie naruszenie można udowodnić poprzez pozyskanie adresu IP osoby naruszającej zakaz użycia dowolnego fragmentu i/lub ponownego użycia.

3 – Odpowiedzialność
Firma Eutelsat S.A. zastrzega sobie prawo do korygowania zawartości tej strony w dowolnym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Z drugiej strony firma Eutelsat S.A. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia, błędu lub pominięcia w aktualizacji stron, także w razie przerw w działaniu serwisu i jego niedostępności. Firma Eutelsat S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na tej stronie lub ich użycia przez strony trzecie. Osoby chcące korzystać z jednej lub większej liczy usług i/lub jednego z wielu produktów prezentowanych na stronie, powinny skontaktować się z firmą Eutelsat S.A. w celu przekazania zapytania dotyczącego warunków związanych z umową i odpowiednich stawek tego produktu (tych produktów) i/lub usługi (usług).
Informacje zbierane na tej stronie są dostarczane w niezmienionej postaci. Firma Eutelsat S.A. nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, i nie będzie ponosić odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych informacji.
Dostęp do produktów lub usług może podlegać ograniczeniom dotyczącym konkretnych osób lub krajów. Firma Eutelsat S.A. nie dostarczy użytkownikowi żadnego produktu/żadnej usługi, jeśli zabrania tego prawo kraju, w którym ten mieszka, lub jakiegokolwiek, którego może to dotyczyć. Jednak w obowiązku osoby zainteresowanej leży sprawdzenie wcześniej, czy jej sądowy i właściwy status zezwala na zakup produktów i/lub usług prezentowanych na stronie.

4 – Szkody techniczne
Firma Eutelsat S.A. nie ponosi odpowiedzialności za kwestie od niej niezależne i szkody, które mogą zostać spowodowane przez środowisko techniczne użytkownika oraz komputery, oprogramowanie, sprzęt sieciowy i inne materiały używane do uzyskania dostępu do strony i użytkowania usług i/lub informacji.

5 – Linki
Strona Tooway.fr nie bierze odpowiedzialności za linki umożliwiające dostęp do stron, których wydawcą nie jest Eutelsat S.A. Tym samym firma ta nie bierze odpowiedzialności za zawartość stron, do których użytkownik uzyskuje dostęp.

6 – Pliki cookies
Użytkownik zostaje poinformowany, że podczas wizyt na stronie automatycznie instalowane są pliki cookies i są one tymczasowo przechowywane w pamięci lub na dysku twardym. Pliki cookies są komponentem, za pomocą którego nie można zidentyfikować użytkownika, lecz które jedynie rejestrują informacje dotyczące aktywności na stronach internetowych. Użytkownik strony potwierdza, że został poinformowany o tej praktyce i wyraża zgodę na używanie ich przez firmę Eutelsat S.A. Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach oprogramowania lub przeglądarki. Zgodnie z ustawieniami oprogramowanie przeglądarki informuje o obecności plików cookies, a także o możliwości ich odrzucenia w sposób opisany pod adresem: “http://www.cnil.fr/index.php?id=160”. Użytkownik ma prawo do dostępu do osobistych danych zebranych przy użyciu plików cookies, usunięcia ich lub dokonania ich modyfikacji zgodnie z warunkami opisanymi powyżej.

7 – Dane osobiste
Są to informacje zebrane na potrzeby procesów przetwarzania IT i są przeznaczone do użytku przez profesjonalistów.
Adresatem tych danych jest dział marketingu Tooway firmy Eutelsat S.A.
Zebrane informacje mogą być przesyłane do członków grupy EUTELSAT oraz partnerów handlowych firmy Eutelsat S.A.
Zgodnie z francuską ustawą dotyczącą informatyki i swobód obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 roku i zmodyfikowaną prawem z dnia 6 sierpnia 2004 roku użytkownik ma prawo do dostępu do informacji, które go dotyczącą, oraz ich korygowania, i można to zrobić, zwracając się pod adres Eutelsat S.A.- Département Marketing Tooway, 70 rue Balard, 75015 Paris, Francja.
Dane przetwarzane przez aplikacje znajdujące się na tej stronie zostały zgłoszone narodowej komisji ds. informatyki i swobód obywatelskich (CNIL http://www.cnil.fr/) i zarejestrowane pod numerem 2013012501.
Użytkownicy strony Tooway.fr są zobowiązani do przestrzegania praw związanych z IT, plikami oraz swobodami obywatelskimi, których naruszenie jest niedozwolone i może skutkować sankcjami karnymi.
Użytkownik nie może korzystać z osobistych danych, do których ma dostęp, jak również ich gromadzić, używać pośrednio i ogólnie w sposób, który mógłby zaszkodzić dobremu imieniu i reputacji poszczególnych osób.

8 – Integralność
Użytkownik zostaje poinformowany, że musi regularnie sprawdzać warunki ogólne, by być świadomym wszelkich modyfikacji wprowadzonych przez firmę EUTELSAT S.A.
Data wersji: 28 stycznia 2013 roku

szybki

Korzystaj z łaczy
internetowych 22 Mb/s

dla każdego

Usługa dostępna
już od 3zł dziennie

wszędzie

Zasięg gwarantowany w całej Polsce i na terytorium Europy.

od zaraz

Po prostu podłącz się i korzystaj. Bez żadnych łączy telefonicznych!

Tooway to Internet satelitarny, Internet szerokopasmowy, Szybki Internet, Alternatywa dla Internetu stacjonarnego, Internet dla domu, Internet dla firm, Internet na wsi, Internet satelitarny w Polsce, Dostęp do Internetu, Internet satelitarny bez limitu, Internet z satelity, Stałe łącze, Szybkość Internetu satelitarnego
Dowiedz się: Jaki Internet wybrać, Instalacja Internetu Tooway, Internet bezprzewodowy z satelity, Internet stacjonarny bez telefonu, Internet dla każdego, Wykluczenie cyfrowe, Mapa zasięgu