PL

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na grupy posiadające dostęp do technologii komunikacyjnych i informacyjnych, oraz na grupy pozbawione dostępu do tych technologii. Wykluczenie cyfrowe powiązane jest również z kompetencjami cyfrowymi. Podział społeczeństwa na grupy posiadające wiedzę i umiejętności korzystania z technologii komunikacyjnych oraz na grupy pozbawione kompetencji cyfrowych jest warunkowany dostępnością takich technologii.

Dostępność technologii informacyjnych i komunikacyjnych uzależniona jest od dostępności nośników fizycznych, jakich ludzie używają do łączenia się z Internetem, jak np.: komputery, laptopy, przenośne odtwarzacze multimedialne itd. Obecnie jednak, głównym czynnikiem determinującym podział cyfrowy i wykluczenie cyfrowe jest dostęp do infrastruktury umożliwiającej połączenie internetowe, oraz przepustowość łącza internetowego w przeliczeniu na osobę.

Podział cyfrowy w Polsce jest wynikiem technicznych i geograficznych aspektów dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej. Infrastruktura szerokopasmowa, umożliwiająca szybki dostęp do Internetu, jest w wielu miejscach Polski niedostępna. Zasięg usług szerokopasmowego dostępu do Internetu jest również zróżnicowany. Duże różnice w dostępności infrastruktury występują między Polską Wschodnią i Zachodnią. Polska Wschodnia przedstawia duży potencjał zwiększenia użycia usług szerokopasmowych. Różnice występują również wewnątrz województw i miast. Nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna jest dostępna na obszarach o gęstym zaludnieniu. Obszary o rzadkiej zabudowie, małe miejscowości i wsi posiadają gorszą infrastrukturę i, co za tym idzie, brak dostępu do szybkiego Internetu.

Dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce sprawia, że przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu staje się coraz ważniejsze. Coraz więcej spraw służbowych i administracyjnych można zrealizować przez Internet. Sieć internetowa pomaga w znalezieniu pracy, podniesieniu własnych kwalifikacji, dla młodzieży staje się wręcz środowiskiem naturalnym, pozwalającym na łatwą adaptację do społeczeństwa cyfrowego. Przygotowanie i zdolność do użytkowania systemów informatycznych stają się coraz bardziej niezbędne, nie tylko w celu zdobycia pracy, lecz również w życiu codziennym. Równy dostęp do Internetu w okresie gwałtownego rozkwitu informatyzacji życia i rewolucji cyfrowej powinien być zapewniony każdemu.

tooway przeciw wykluczeniu cyfrowemu

Aby każdy mógł korzystać z postępu związanego z rewolucją cyfrową, Eutelsat podejmuje działania inwestycyjne i innowacyjne mające na celu rozwój najwyższej jakości usług satelitarnych. tooway jest usługą satelitarną przedsiębiorstwa Eutelsat, umożliwiającą dostęp do szerokopasmowego Internetu wszystkim gospodarstwom domowym oraz firmom, znajdującym się poza zasięgiem sieci naziemnych.

tooway dostarcza połączenie z Internetem przez satelitę, dzięki czemu jest to usługa niezależna od sieci naziemnych, dostępna wszędzie w Polsce, bez długiego okresu oczekiwania. Satelita, za pośrednictwem którego dostarczane jest połączenie internetowe, jest pierwszym satelitą europejskim zbudowanym wyłącznie w tym celu.

Jakość usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu z tooway jest porównywalna, a często nawet lepsza niż w przypadku usług DSL. Usługa ta jest dostępna dla każdego, nawet tam, gdzie brak tradycyjnego dostępu do Internetu. tooway stanowi doskonałe rozwiązanie w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Gwarantując stuprocentową dostępność usługi wysokiej jakości w każdym miejscu w Polsce, tooway umożliwia zapobieganie podziałowi cyfrowemu. Brak Internetu nie jest już warunkowany położeniem geograficznym. Każdy dom i każda firma może korzystać z szybkiego łącza internetowego. Internet stał się w naszym życiu codziennym niezbędnym środkiem przekazu informacji, medium dla budowy więzi społecznych oraz kluczowym czynnikiem w wydajności pracy. tooway umożliwia wszystkim korzystanie z postępu związanego z rewolucją cyfrową.

szybki

Korzystaj z łaczy
internetowych 22 Mb/s

dla każdego

Usługa dostępna
już od 3zł dziennie

wszędzie

Zasięg gwarantowany w całej Polsce i na terytorium Europy.

od zaraz

Po prostu podłącz się i korzystaj. Bez żadnych łączy telefonicznych!

Tooway to Internet satelitarny, Internet szerokopasmowy, Szybki Internet, Alternatywa dla Internetu stacjonarnego, Internet dla domu, Internet dla firm, Internet na wsi, Internet satelitarny w Polsce, Dostęp do Internetu, Internet satelitarny bez limitu, Internet z satelity, Stałe łącze, Szybkość Internetu satelitarnego
Dowiedz się: Jaki Internet wybrać, Instalacja Internetu Tooway, Internet bezprzewodowy z satelity, Internet stacjonarny bez telefonu, Internet dla każdego, Wykluczenie cyfrowe, Mapa zasięgu